ฟาร์มสุกร
ฟาร์มสุกร ในเครือ BMGROUP เป็นฟาร์มที่ประกอบกิจการแบบครบวงจร ประกอบด้วยเเม่พันธุ์ จำนวน 1200 เเม่ ลูกสุกรขุน จำนวน 10000 ตัว สุกรขุน จำนวน 10000 กว่าตัว ด้วยเเยกฟาร์มพ่อพันธุ์-เเม่พันธุ์ เเละ ฟาร์มขุน ที่ชัดเจน ด้วยเลี้ยงแบบในระบบปิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สุกรอยู่อย่างสบาย ภายใต้สภาวะที่ดี  ไม่เครียด ส่งผลดีต่อสุขภาพ มีระบบ (Bio-gas) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในฟาร์ม และยังสามารถช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
image

การเลี้ยงสุกรของบริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด เป็นการเลี้ยงแบบครบวงจร มีทั้งฟาร์มพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร และฟาร์มสุกรขุนที่รับลูกสุกรมาเลี้ยงต่อ เพื่อจำหน่ายต่อไป โดยการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงในระบบฟาร์มปิด เน้นเรื่องการควบคุมโรคเป็นหัวใจสำคัญ และถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์ม ที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ มีการแยกพื้นที่ภายในและภายนอกส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน ก่อนเข้าในส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทุกครั้งต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นต้องเข้าไปภายในฟาร์ม.
การผลิตลูกสุกรในฟาร์มสุกรพันธุ์ เริ่มตั้งแต่คัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่มีสุขภาพและความสมบูรณ์ที่ดี มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์น้ำเชื้อที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำเชื้อที่นำไปใช้มีคุณภาพดี การผสมเทียมสุกรได้นำเทคโนโลยี AI-Buddy มาช่วยในการผสม จากนั้นยังสามารถตรวจสอบสุกรอุ้มท้องได้โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ทันสมัย และยังมีการจัดการดูแลสุกรขณะคลอดตลอด 24 ชม. เพื่อให้ลูกสุกรได้กินนมน้ำเหลืองและให้แม่สุกรฟื้นตัวเร็วที่สุด รวมทั้งยังมีการทำวัคซีนในพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อให้ลูกสุกรที่เกิดมาทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง
เมื่อเราได้ลูกสุกรจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพมาเลี้ยงต่อในฟาร์มสุกรขุนที่ได้มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นสำคัญ  โดยต้องปราศจากเรื่องกลิ่นมูลสุกร ซึ่งโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุนนั้นสร้างอยู่บนพื้นที่ๆกว้างและมีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบฟาร์ม สามารถช่วยกรองเรื่องกลิ่นทำให้ไม่มีกลิ่นรบกวนบริเวณชุมชนรอบข้าง จึงง่ายต่อการจัดการและสร้างฟาร์มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยไร้ปัญหามวลชนสัมพันธ์ เราจึงสามารถผลิตสุกรขุนที่มีคุณภาพเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป
image
เเละยังมี (Bio-gas) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในฟาร์ม และยังสามารถช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้ 
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com