สุกรคุณภาพที่เลี้ยงในระบบ EVAP
สุกร หรือ หมูเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ในอดีต การเลี้ยงหมูของเกษตรกรไทยในอดีตเป็นการเลี้ยงแบบระบบเปิดในบริเวณพื้นที่ของบ้านโดยให้กินเศษอาหารเป็นหลัก จึงทำให้เกิดโรคระบาดในหมูได้ง่าย สุขภาพหมูไม่แแข็งแรง แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงหมูก้าวหน้ากว่าเดิมมาก อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูเปลี่ยนไปเป็นการเลี้ยงในระบบปิด 100%
ที่ บุญมีฟาร์ม 30 เราเลี้ยงหมูในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งเรียกว่า ระบบอีแวป (EVAP) การเลี้ยงหมูในระบบปิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณฟาร์มแล้วยังส่งผลดีต่อคุณภาพของสุกรด้วย เพราะการเลี้ยงระบบปิดจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากความร้อนทำให้หมูสุขภาพดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายของหมูลงได้  สามารถผลิตแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ และหมูขุนที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้เป็นจำนวนมาก 
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com